Årsmøtet 2011 - A-H gammelteknisk forening

Go to content

Main menu:

Årsmøtet 2011

Referater

Referat fra årsmøtet 12. april 2011 på Hjellebøl grendehus


Møtet startet kl. 19.00.  10 medlemmer møtte.
Kåre Holtet, Leif Arne Johansen, Ole Ivar Berg, Per Erik Lang, Knut Arild Gunneriussen, Vidar Høntorp
Hans Petter Haugen, Svend Storløs, Jan Erik Fjellheim, Willy Sollien.
Ole Ivar Berg ønsket velkommen.
Det ble valgt møteleder Per Erik Lang og referent Willy Sollien.
- Godkjenning av dagens agenda: OK
- Godkjenning av styrets årsberetning, som ble opplest av P E Lang: OK
- Godkjenning av regnskap: OK  
Valg av nytt styre.

  • Formann: Willy Sollien for 1 år

  • Nestformann: Hans Petter Haugen ikke på valg

  • Sekretær:  Hjodleif Mosserud for 2 år

  • Kasserer:  Per Erik Lang ikke på valg

  • 1. styremedlem:  Vidar Høntorp ikke på valg

  • 2. styremedlem:  Knut Arild Gunneriussen for 2 år

  • 3. styremedlem:  Leif Arne Johansen ikke på valg

  • 4. styremedlem:  Ole Ivar Berg for 2år

Valgkomite: Tor Klufterud og Kjell Brøtmeth.
Revisorer: Kristian Kollerud og Hans Jacob Andresen
Det nye styret velger arrangementskomité.
Årsmøtet avsluttet kl. 19.30

Referent: Willy Sollien


 
 
Back to content | Back to main menu