Referat fra årsmøtet 2012 - A-H gammelteknisk forening

Go to content

Main menu:

Referat fra årsmøtet 2012

Referater

Referat fra årsmøtet 14. mars 2012 på Søndre Høland menighetshus


Møtet startet kl. 19.00.  

Valg av møteleder:  Per Erik Lang
Valg av referent:  Hans Petter Haugen

Godkjenning av inkallingen:  Godkjent

Årsberetning:  Godkjent  (Utdelt skriftlig og opplest av Hans Petter
 Haugen)

Regnskap:  Godkjent   (Utdelt skriftlig og opplest av Per Erik Lang)

Valg av nytt styre: Leder:  Willy Sollien (For 1 år)
Nestleder:  Hans Petter Haugen (For 2 år)
Sekretær:  Jan Erik Fjellheim (For 1 år)
Kasserer:  Per Erik Lang (For 2 år)

Styremedlemmer:  Frank Rosenquist (For 2 år)
 Ole Ivar Berg (For 2 år)

Styremedlemmer som fortsetter et år til:  Knut Arild Guneriussen
 Leif Arne Johansen

Valgkomité:  Hjodleif Mosserud
 Tor Klufterud

Revisorer:  H. J. Andresen
 Kristian Kollerud

Arrangementskomité velges av styret.

Årsmøteprotokollen ble signert av Frank Rosenquist og Kenneth Bråthen Østenby.

Årsmøtet avsluttet kl. 19:50Etter årsmøtet ble det holdt et vanlig medlemsmøte. Det ble bl.a. orientert om foreningens Borgward, som er under oppussing/reparasjon. 
 
Back to content | Back to main menu