Referat fra årsmøtet 2013 - A-H gammelteknisk forening

Go to content

Main menu:

Referat fra årsmøtet 2013

Referater

Årsmøtet ble avholdt på Hjellebøl grendehus tirsdag 5. mars 2013 kl. 19:00.

Møtet startet kl. 19.00.  

Godkjenning av innkallingen:  Godkjent, og møtet erklært riktig satt

Valg av møtets ordstyrer:  Per Erik Lang
Referent:  Jan Erik Fjellheim (Sekretær)

Regnskap:  Godkjent   (Utdelt skriftlig og opplest av Per Erik Lang)

Årsberetning:  Godkjent  (Utdelt skriftlig og opplest av Jan Erik Fjellheim)

Valg av nytt styre: Leder:  Vidar Høntorp (For 1 år)

Avtroppende formann Willy Sollien ble valgt inn som styremedlem.

Dette gir følgende styre:
Leder:  Vidar Høntorp (For 1 år)
Nestleder:  Hans Petter Haugen (1 år igjen av perioden)
Kasserer:  Per Erik Lang (1 år igjen av perioden)
Sekretær:  Jan Erik Fjellheim (Valgt for to år)

Styremedlemmer:
Willy Sollien (Valgt for to år)
Leif Arne Johansen (1 år igjen av perioden)
Frank Rosenquist (1 år igjen av perioden)
Ole Ivar Berg (1 år igjen av perioden)


Valgkomité:
Hjodleif Mosserud
Knut Arild Guneriussen

Revisorer:
H. J. Andresen
Kristian Kollerud 
 
Back to content | Back to main menu