Referat fra årsmøtet 2014 - A-H gammelteknisk forening

Go to content

Main menu:

Referat fra årsmøtet 2014

Referater

Årsmøtet ble avholdt på Søndre Høland Samfunnshus tirsdag 12. mars 2013 kl. 19:00.


Godkjenning av innkallingen:  Godkjent, og møtet erklært riktig satt

Valg av møtets ordstyrer:  Per Erik Lang
Referent:  Jan Erik Fjellheim


Årsberetning:  Godkjent  
(Utdelt skriftlig og opplest av Jan Erik Fjellheim)

Regnskap:  Godkjent   (Utdelt skriftlig og opplest av Per Erik Lang)


Valg av nytt styre: Styret ble gjenvalgt, med unntak av Ole Ivar Berg som ba om å bli avløst. Kjell Brøtmet trer inn i hans sted.


Dette gir følgende styre:  
Leder:  Vidar Høntorp (For 1 år)
Nestleder:  Hans Petter Haugen (Valgt for et år)
Kasserer:  Per Erik Lang (Valgt for to år)
Sekretær:  Jan Erik Fjellheim (1 år igjen av perioden)

Styremedlemmer:  
Willy Sollien (1 år igjen av perioden)
Leif Arne Johansen (Valgt for 2 år)
Frank Rosenquist (Valgt for 2 år)
Kjell Brøtmet (Valgt for 2 år)

Også valgkomité og revisorer ble gjenvalgt.

Valgkomité:
Hjodleif Mosserud
Knut Arild Guneriussen

Revisorer:  
H. J. Andresen
Kristian Kollerud


Etter årsmøtet ble det orientert og drøftet en del om driften videre.
Vi ønsker å delta på flere lokale og sentrale arrangementer i løpet av året.
Vognmannen og Magnor står sentralt. Alle medlemmer som har lyst kan bli med, gjerne med foreningens biler og annet utstyr.
Det er ikke meningen at bare noen få skal få bruke det, her er det fritt frem for alle.

Onsdagsmøtene blir avviklet. Vi holder i stedet møter som en del av mekkekvelden på lokalet
2. tirsdag i måneden. De øvrige tirsdagene blir det rene mekkekvelder som før.

Slik det ser ut nå blir det bare arrangert bryggedans og ikke Skuleruddager i 2015.
Det er ikke sikkert at de kommende anleggsarbeidene blir ferdig i tide, og usikkerhet rundt
tilgjengelige mannskaper i foreningen gjør et så stort arrangement til en vanskelig oppgave.

 
 
Back to content | Back to main menu